Cookies

Deze website gebruikt cookies waarmee wij het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Voor meer informatie zie onze Cookie policy

Eén van de belangrijkste pijlers binnen Cellnex is innovatie. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen.

Oplossingen die niet alleen een bijdrage leveren aan de dienstverlening van onze klanten, maar ook aan de maatschappij. Hiervoor participeert Cellnex in een groot aantal R&D projecten en hebben wij een samenwerking met een aantal innovatiepartners.

Innovatieprojecten

Vanuit Nederland neemt Cellnex onder andere deel in een Europees project dat gericht is op duurzaamheid. Daarnaast is Cellnex ook internationaal betrokken bij een groot aantal R&D projecten.

Geyser

Cellnex investeert in duurzame datacentra door drie telecom- & datatorens als testlocaties beschikbaar te stellen aan het Europese Geyser-project. De Europese Unie heeft zich als doel gesteld om de CO2-uitstoot terug te brengen naar 20 procent in 2050. Geyser draagt daaraan bij door de ontwikkeling van besturingssoftware voor efficiënter energiebeheer van datacentra.

Cellnex datacenter Roermond testlocatie project Geyser

Met het project Geyser (onderdeel van het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie) streeft de EU niet alleen naar duurzamer gebruik van energie. Een belangrijke doelstelling is ook om energie vanuit een datacenter terug te geven aan de omgeving. De ambitie: een CO2-reductie van maar liefst 80% in 2050. Geyser draagt hieraan bij door de ontwikkeling van een besturingssysteem voor efficiënter energiebeheer en onderzoek naar het gebruik van datacentra als onderdeel van een Smart City. In samenwerking met partners uit heel Europa, onder meer verschillende universiteiten en software bedrijven houdt Cellnex zich hier volop mee bezig. Cellnex werkt hierin nauw samen met o.a. Green IT Amsterdam.

Cellnex is -mede vanwege haar zeer ‘groene’ karakter- gevraagd om met haar datacenters te participeren in dit bijzondere project. In de testfase van het Geyser-project wordt de unieke besturingssoftware getest in vier innovatieve scenario’s.

Het datacenter in Roermond is de eerste testlocatie in Nederland waar getest wordt.

Innovatiepartners

Dutch Datacenter Association

Dutch Datacenter Association

Om zich sterk te maken voor de Nederlandse datacentersector hebben Cellnex en nog negentien andere marktleidende datacenters de stichting Dutch Datacenter Association (DDA) in 2015 opgericht. De missie van de DDA: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacentersector naar de overheid, media en samenleving.

BTG

BTG

Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt sinds 1986 de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. BTG organiseert hiertoe netwerkbijeenkomsten, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. Cellnex levert een actieve bijdrage hieraan, onder meer door regelmatig presentaties te geven over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie.

iTanks

iTanks

iTanks is een kennis- en innovatieplatform voor de havengerelateerde industrie. Zij verbindt bedrijven, kennisinstituten en industrie-experts met elkaar en introduceert bij deze partijen nieuwe technologie en de laatste innovaties van binnen en buiten de sector. De telecommunicatie infrastructuur van Cellnex maakt nieuwe generatie netwerken mogelijk, die de basis kunnen vormen voor toekomstige ontwikkelingen binnen de havensector.

Holland ConTech & PropTech

Holland ConTech & PropTech zorgt ervoor dat innovatieve PropTech bedrijven en corporate grownups met elkaar verbonden worden zodat zij gezamenlijk de sector vooruit kunnen helpen op het gebied van open innovatie, technologie en duurzaamheid. De organisatie heeft als slogan ‘A better built environment’. Cellnex hecht veel waarde aan duurzaamheid en levert hier dan ook graag een bijdrage aan.