Cookies

Deze website gebruikt cookies waarmee wij het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Voor meer informatie zie onze Cookie policy

Infrastructuren voor een digitaal ecosysteem

Tobias Martinez CEO Cellnex Telecom

De wereld waarin we leven verandert radicaal door de digitalisering van de samenleving en de economie. Het is niet meer de vraag of deze transformatie onvermijdelijk is, maar het gaat er om dat we begrijpen hoe ons leven in feite nu al veranderd is en hoe we anticiperen op veranderingen die in het vooruitzicht liggen.

Deze transformatie zou niet mogelijk zijn zonder de telecommunicatienetwerken die hiervoor de basis vormen. De zogenoemde heterogene netwerken, ook wel hetnets genoemd, waarin verschillende vaste en mobiele technologieën voor signaaloverdracht geïntegreerd zijn. Satelliet, glasvezel, kabel, data & telecommunicatietorens zijn allemaal onderdeel van hetzelfde systeem en hun efficiëntie en doeltreffendheid bepalen de competitiviteit en de evenwichtige en rechtvaardige ontwikkeling van deze domeinen.

In de komende vijf jaar zal het gebruik van mobiele data naar verwachting met 600% toenemen, en in 2025 zullen naar schatting meer dan 50.000 miljoen mensen en middelen met elkaar verbonden zijn. Deze toename in dataverkeer geeft aan wat de uitdaging is als het gaat om de investeringen die moeten zorgen voor een veilige en betrouwbare overdracht van deze gegevensstroom. Spelers in de telecommunicatiesector moeten voorbereid zijn op de scherpe toename die noodzakelijk zal zijn op het gebied van kapitaalintensiteit, zowel in de vaste, als in de mobiele connectiviteitssegmenten.

Voor mobiel breedband wordt gebruik gemaakt van LTE-technologieën (4G en 5G). De vraag rijst echter: hoe zorgen we ervoor dat zoveel dataverkeer gelijktijdig kan plaatsvinden zonder dat het inboet aan snelheid, betrouwbaarheid en security, zoals dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor voertuigen met autonome besturingssystemen? Gaan we de netwerkdichtheid verhogen door evenveel netwerken uit te rollen als er spraak –en datacommunicatieproviders zijn? Of gaan we ons concentreren op het ontwikkelen van deelmodellen die efficiëntie bieden en waarmee we een versnelde, meer rationele, uitrol van deze netwerken kunnen realiseren?

Het sleutelwoord hier is “delen” in plaats van “eigendom”. Vertaald naar infrastructuren betekent dit dat netwerkoperatoren minder investeren in redundante netwerken, waardoor beschikbare middelen ingezet kunnen worden voor innovatieve diensten en toepassingen op basis van breedband, die leiden tot een competitief digitaal ecosysteem. Dit proces wint de laatste jaren steeds meer terrein in Europa, met voorstellen en projecten die de invoering van verschillende telecommunicatie infrastructuur-deelmodellen stimuleren.

We kunnen dit alleen bereiken als alle betrokken partners – overheden, netwerkoperatoren en infrastructuurbeheerders – gecoördineerd samenwerken. De verdichting van het netwerk zal de criteria bepalen voor de planning en uitrol van de noodzakelijke infrastructuur: de ligging in stedelijke, halfstedelijke en landelijke gebieden, alsook de criteria voor een efficiënte implementatie.

Het is nu tijd om nieuwe modellen te implementeren die ervoor zorgen dat we niet achterop raken op het gebied van toegang tot nieuwe diensten en technologieën op basis van mobiele connectiviteit.

Tobias Martinez, CEO Cellnex Telecom